#LSR 1 kantoor / Madeleine
Life Saving Rules
 >  #1 Kantoor - Deskundig zijn
Deskundigheid

Deskundigheid

Wat betekent dit voor mij?

 • Ik ben goed voorbereid
 • Ik heb voldoende kennis en kunde
 • Ik heb voldoende ervaring
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Waarom deze toolbox

Een goede deskundige voorbereiding is het halve werk!

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat ernstige incidenten ontstaan doordat er in de gehele organisatie fouten worden gemaakt.

Elke collega is noodzakelijk om een andere collega veilig te kunnen laten werken en/of om risico's te vermijden of te beheersen.

Het met elkaar bespreekbaar maken van vakmanschap en deskundigheid en de noodzaak hiertoe, brengt nieuwe inzichten of verbeterpunten met zich mee!


Ik ben goed voorbereid

Heb je voldoende instructie, informatie, documentatie en toelichting op jouw project of werkzaamheden gekregen?

Wanneer ben je voldoende voorbereid en in staat om je werk te doen? 

Indien je (positief) antwoord kan geven op onderstaande vragen:

 • Welke informatie heb je nodig van wie en wanneer?
 • Heb je voldoende zicht/ visie/ idee op jouw eigen processen?
 • Ben je expert of heb je expertise nodig? Kan je hiervoor terecht bij een adviseur of collega?
 • Haal je tijdig expertise/ advies of informatie op bij een adviseur of collega?
 • Krijg je voldoende ondersteuning van je leidinggevende of collega’s?
 • Is er een goed back up systeem? Database? Informatiemanagementsysteem?
 • Waar liggen de verbeterpunten en hoe kan je die samen oplossen?

Ik heb voldoende kennis en kunde

Heb je voldoende kennis en kunde?

Wanneer heb je voldoende kennis en kunde? 

 • Je hebt ervaring opgedaan bij een vorige werkgever of projecten
 • Je hebt een introductie ontvangen bij de start van jouw werk bij MvO
 • Je krijgt voldoende coaching & begeleiding door jouw leidinggevende
 • Je krijgt training on the job
 • Je volgt een opleiding of hebt deze al afgerond.

Ik ben (on)voldoende deskundig

Heb je het gevoel dat je (on)voldoende deskundig bent?

Dan kunnen wij bij MvO aanvullende opleidingen en trainingen organiseren of
je kan jouw expertise beter inzetten.

Belangrijk is dat je bespreekbaar maakt waar je het gevoel hebt wel of niet
deskundig in te zijn.

Kan je je collega met jouw deskundigheid verder helpen? Of wil je meer weten
over een specifiek vakgebied of een bepaalde expertise?

Bespreek met jouw team waar de valkuilen, kansen en mogelijkheden liggen en hoe deze met elkaar te kunnen benutten.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
Tips > Voor meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met de KAM afdeling