Life Saving Rules
 >  #2 Bouwplaats - PBM's dragen
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan life saving rule 2, PBM's:

Ik ben mij bewust van mijn dagelijkse risico’s, weet welke PBM’s ik moet dragen,
onderhoud mijn PBM’s, bestel tijdig nieuwe PBM’s en ben representatief.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

PBM's zijn in de arbeidshygiënische strategie de laatste stap.
PBM's dragen is het laatste redmiddel.
PBM's voorkomen geen ongeval, ze beperken enkel het letsel

Arbeidshygiënische strategie:

  1. bronmaatregelen
  2. collectieve maatregelen
  3. individuele maatregelen
  4. PBM

Sommige PBM dragen we inmiddels standaard, denk aan veiligheidsschoenen. 
Maar het kan voorkomen dat door de aanwezige risico's er aanvullende PBM's noodzakelijk zijn om je werk veilig te kunnen uitvoeren. 
Soms verlangt een opdrachtgever dat we bepaalde aanvullende PBM's dragen.


Minimale eisen PBM’s: 
- ze moeten de bescherming bieden die door de gebruiker mag worden verwacht; 
- ze moeten ergonomisch (comfortabel) ontworpen zijn, zodat ze onder normale
  omstandigheden geen extra (fysieke of psychische) belasting vormen; 
- zijn levensreddend in onveilige situaties; 
- het juiste gebruik moet duidelijk gemaakt worden door voorlichting over het juiste
  gebruik van de PBM.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Belangrijkste is om eerst gezamenlijk te kijken welke maatregelen op hoger niveau genomen kunnen worden:

  • Praat met de uitvoerder als je een (nieuw) risico ziet dat niet beheerst is
  • Passen de maatregelen bij de risico's 

Verplichtingen MvO
PBM gratis ter beschikking stellen; 
- voorlichting en instructie verzorgen over gebruik PBM’s; 
- toezicht houden op het juiste gebruik; 

Verplichtingen medewerkers MvO
-
deelnemen aan voorlichting en instructie omtrent gebruik PBM’s; 
- PBM op de juiste wijze gebruiken; 
- middelen goed onderhouden en beheren; 
- tijdig nieuwe PBM bestellen

Als je extra PBM nodig hebt en je hebt geen punten, meldt het gewoon, dan verzorgt MvO dat deze er komen. 
Als je PBM beschadigd of vermist is, laat het zo spoedig mogelijk weten dan zorgen we voor nieuwe.
Heb je vragen over een PBM of is er iets niet duidelijk.... laat je horen en neem even contact op met de afdeling KAM

Standaard te dragen PBM op eigen MvO projecten

Standaard te dragen PBM op MvO pontons