Claudia
Life Saving Rules
 >  Toolbox aanspreken en aangesproken worden
Levensreddend gedrag

Veiligheid heeft voor MvO de hoge prioriteit. Je werkt veilig of je werkt niet. We zien de afgelopen jaren het aantal incident met verzuim gestaag dalen. Echter zijn we er nog lang niet, elk incident is er immers één te veel. Ons veiligheidsbeleid is samengevat in de MvO Life Saving Rules en in ons veiligheidskompas. Door het gebruik en naleven van dit beleid kun je voorkomen dat jij of je collega betrokken te raakt bij een (ernstig) incident. De gedragsregels gelden op alle bouwplaatsen van MvO, voor zowel onze eigen medewerkers als medewerkers van onze onderaannemers, leveranciers en andere ketenpartners.

Iedereen wil na het werk toch weer veilig en gezond naar huis?
Daarom is veilig werken voor MvO erg belangrijk!
Iedereen kan een keer iets over het hoofd zien of een vergissing maken.
Daarom is het belangrijk dat we op elkaar letten en elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

MvO weet dan ook dat iedereen die werkt voor MvO zijn uiterste best doet.
Niet alleen om een mooi en goed product te leveren, maar ook om incidenten te voorkomen. Incidenten komen onnodig vaak voor.

Tips > Aanspreken

Waarom is het moeilijk om Iemand aan te spreken op zijn/haar gedrag? 
Een paar voorbeelden:

 • U bent bang dat de ander de boodschap als kritiek opvat.
 • U bent bang dat het later tegen u gebruikt wordt.
 • U meent dat het toch niet helpt: de ander is niet aanspreekbaar.
 • U bent bang dat u zich niet goed uitdrukt (communicatieve vaardigheden zijn niet bij iedereen hetzelfde).

Iemand aanspreken
Het is dan ook belangrijk dat je dit op een juiste manier doet.
Houd daarbij het volgende altijd goed in gedachten:

 • Elkaar aanspreken begint met respect voor elkaar.
 • Aanspreken is niet meteen ‘in de aanval gaan en met je vinger wijzen’.
 • Knoop een gesprek aan met aandacht voor ieders veiligheid.
 • Deel in dat gesprek wat je ziet en bespreek hoe het werk veiliger kan.
Tips > Aanspreken

Maar als je iemand aanspreekt.

 • Stel jezelf voor en zeg wie je bent.
 • Zeg waarom je de persoon aanspreekt: “ik zie een onveilige handeling of situatie”.
 • Vertel welk gedrag je ziet, zonder waardeoordeel.
 • Vraag en luister wat de persoon vindt van je waarneming.
 • Richt je op de risico’s, vertel waarom je de handeling of situatie onveilig vindt en geef de gevolgen aan voor de persoon die je aanspreekt, voor jou of voor anderen.
 • Bedank de persoon voor zijn tijd.
Tips > Aangesproken worden


  De ontvanger heeft ook een belangrijke rol in het proces:

  • reageert de ontvanger boos of gepikeerd?
  • gaat de ontvanger in de verdediging en weerstand?
  • gaat de ontvanger de zender de komende dagen (ver)mijden?
  • gaat de ontvanger overal rondbazuinen dat hij/zij aangesproken is.

  En als je wordt aangesproken. Accepteer het, dat je wordt aangesproken. De persoon bedoelt het goed, hij maakt zich zorgen over jouw veiligheid.

  • Negeer de persoon niet die je aanspreekt. (Negeren is geen respect tonen (sanctiebeleid))
  • Ga ervanuit dat de persoon die je aanspreekt het beste met je voor heeft.
  • Heb aandacht voor de persoon die jou aanspreekt en luister naar hem.
  • Kom samen tot een goede oplossing.
  • Bedank hem dat hij je helpt.
  Tips > Als je wordt aangesproken...

  Als je op onveilig gedrag word aangesproken, bedenk dat je collega hiervoor een goede reden heeft. Niet alleen voor zijn/haar veiligheid, maar  ook voor je eigen veiligheid.

  Tips > Voor vragen => contact onze KAM-collega's

  Veilig werken doen we samen!


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.