Veiligheid
 >  Aanrijdgevaar voertuigen en bouwmachines
Introductie

Met deze toolbox willen we je bewust maken van wat de chauffeur/machinist ziet vanuit en hoort vanuit zijn cabine.  Om veilig te kunnen werken en rijden met groot materieel is goed zicht voor de chauffeur/machinist zeer belangrijk. Het is van belang dat medewerkers in de buurt van groot materieel en de chauffeur elkaar zien. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je kunt worden aangereden door de machine
 • Je wordt niet opgemerkt
 • Medewerker in de buurt van de machine/voertuig wordt niet opgemerkt door de chauffeur/machinist (of omgekeerd
 • Het zicht van een chauffeur/machinist vanuit de cabine is zeer beperkt, ondanks de spiegels
 • Een achteruitrijcamera biedt ook geen volledig zicht op wat zich achter zijn machine/voertuig bevindt. Een chauffeur/machinist zit niet elke seconde op zijn achteruitrijcamera te kijken
 • De achteruitrijsignalering is niet altijd goed te horen. Het gemiddelde geluidsniveau in een werkvak/bouwlocatie ligt rond de 80db. Dit wordt veroorzaakt door werkzaamheden in een werkvak/bouwlocatie en/of door langsrijdend verkeer.

Risico’s: Bij een vrachtauto

1 HOUD AFSTAND
Een van de gevaarlijkste plekken in de bebouwde kom is precies achter de vrachtwagen, want ook vrachtwagens rijden wel eens de verkeerde straat in en rijden achteruit. Als je ziet dat een vrachtwagen een bijzondere verrichting moet doen houd dan minimaal 50 meter afstand.

2 BLIJF ER RECHT EN RUIM ACHTER
Dat is de beste plek om te gaan staan bij een vrachtwagen.
Ga op de fiets dus niet langs de vrachtwagen rijden om ervoor of ernaast te staan, dan sta je juist in de dode hoek.

3 ALS JIJ HEM ZIET, ZIET HIJ JOU OOK
Deze regel klopt altijd. Maak oogcontact met de chauffeur. Of dat nu rechtstreeks of via de spiegel is. Dan weet de chauffeur dat je daar staat. Dus ga daarna je niet meer verplaatsen.

4 GEBRUIK HANDGEBAREN
Hij lijkt hoog en ver weg, maar is prima te zien. Laat weten dat je ‘m ziet. Dat hij erlangs kan. Knipper met je licht. En als je dan toch ziet dat hij al aan een draai bezig is, laat hem die dan afmaken.

Risico’s: Bij een kraan

draaicirkel van de kraan

 • Kijk altijd wat de kraan doet of waar hij zich naar toe beweegt.
 • Wees alert op een draaiende kraan, het ballastblok en/of de giek kan zo naar je toe zwenken!

Op de bouwplaats:

 • Ben je zichtbaar (oranje reflecterende kleding, extra verlichting).
 • Maak oogcontact met de machinist.
 • Loop niet achter de kraan langs.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Onveilige situaties pakken we aan bij de bron:

 • Scheid werkverkeer van personenverkeer;
 • Scheid bouwtransport van bouwplaatsmedewerkers; (scheiden van bouwwegen en looproutes);
 • Scheid werkverkeer en personen door afzettingen (verkeersmaatregelen);
 • Tref organisatorische maatregelen zoals voorlichting en instructie.

Helaas wordt aanrijdgevaar niet voorkomen met alleen technische maatregelen. Als medewerker dien je zelf ook op te letten waar je je begeeft.

 • Zorg ervoor dat de chauffeur/machinist jou ziet als je in de nabijheid bent
 • Let altijd op je eigen veiligheid. Om ervoor te zorgen dat je jezelf niet in gevaar brengt is het verstandig dat je contact maakt met de chauffeur/machinist
 • Wanneer de chauffeur/machinist jou gezien heeft, kan hij rekening houden met de plaats waar jij je bevindt. Hierbij geldt de slogan: Zie je mij Zie ik jou! (Zie toolbox “Zie je mij Zie ik jou”).

Zorg voor goed zicht:

 • Stel de spiegels goed af voordat je gaat rijden
 • Mocht een spiegel defect zijn of beschadigd, laat dit herstellen
 • Maak gebruik van de camera's van de machine als deze beschikbaar zijn
 • Zorg dat de ruiten schoon zijn
 • Neem een doek mee, zodat je de ruiten regelmatig schoon kunt maken
 • Controleer of de ruitenwissers goed werken en vervang eventueel de wisserbladen
 • Controleer regelmatig het niveau van de ruitensproeiervloeistof
 • Als je ramen vaak beslaan, gebruik dan anti condens spray.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Voldoende afstand houden van machines en voertuigen is dé oplossing! Waar of niet waar?
 2. Net als bij moderne auto's stopt de machine automatisch als ik te dichtbij kom.
Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.