Veiligheid
 >  Toolbox Grondverzet
Inleiding

Droog grondverzet behoort tot onze meest voorkomende activiteiten.

We hebben dan ook veel groot materieel voor het droog grondverzet.


De activiteiten die wij doen, vallen onder:
• Dijkbouw
• Spoorbouw
• Wegenbouw
• Bouwkuipen
• Voorbelasting aanbrengen

Ondanks dat wij trots zijn op onze prestaties en ons materieel hebben wij helaas toch regelmatig een (ernstig) incident.

Wij voelen ons veilig in onze machines maar soms is het de schijn die bedriegt. De afgelopen jaren hebben er diverse incidenten plaats gevonden. 

Wat vaak voorkomt bij MvO zijn de volgende incidenten:

• Kleine schades (vaak door afgeleid zijn of niet opletten)
• Regelmatig een toevalsvondst NGE (rook granaat of pamfletgranaat)
• Kleine aanrijdingen (caddy/ kraankraan/ shovel etc)
• Verzakkingen en omvallen van dumpers, trekkers, kraan, etc.
• Over het hoofd zien van objecten en materieelstukken op de bouwplaats
• Net van de rijplaten af rijden en daardoor wegzakken of omvallen van dumpers, trailer, kraan
• Vandalisme (omgeving)

Risico’s in het droog grondverzet:

• Aanrijdgevaar (beknellingsgevaar/ schades)
• Omval- en verzakkingsgevaar
• Hoogspanning (elektrocutie)
• Werken in verontreinigde grond (besmettingsgevaar)
• Vallende lasten/ rijden met bakken
• Werken in het donker
• Werken in zware weersomstandigheden
• Toevalsvondst
ontplofbare oorlogsresten (spontane explosie)

Maatregelen > Wat moet je doen?

Aanrijdgevaar (beknellingsgevaar)

Als wij met groot materieel op de bouwplaats rijden, hebben we te maken met meerdere verkeersstromen:

• Groot materieel vs. klein materieel
• Eigen materieel vs. materieel hoofd/ nevenaannemers
• Langzaam materieel vs. snel materieel (personen auto’s)
• Personen vs. groot materieel

Aangezien we meerdere aanrijdingen per jaar hebben op onze bouwplaats, neem de volgende maatregelen in acht:

 • Kijk goed waar de andere chauffeur/ machinist rijdt
 • Zorg voor oogcontact (of korte communicatie) bij het passeren
 • Weet waar de obstakels op het bouwterrein staan
 • Rijdt niet zomaar achteruit
 • Geef het aan als de uitvoerder/ medewerker/ collega niet goed
 • zichtbaar is in tijden van donkere seizoenen

Omval- verzakkingsgevaar

We hebben regelmatig verzakkingen/omvallend materieel bijvoorbeeld:

• Kraan die verzakt
• Trailer die omvalt
• Dumper die omvalt
• Bak van de trekker die omvalt


Aangezien we hoog risico hebben op omvallen, neem de volgende maatregelen in acht:

 • Neem de bocht niet te strak
 • Maak de taluds niet te stijl
 • Kijk uit met hevige regenval (hoog- en laagwater seizoenen)
 • Kijk uit met pas aangelegde schuine/ steile werkwegen
 • Check de waterverzadiging in de ondergrond
 • Blijf op een stabiele ondergrond rijden/ kiepen (rijplaten)
 • Zorg voor voldoende verlichting/ zicht op de werkwegen

Hoogspanning

Bij het in/ uitrijden van de bouwplaats of het ontgraven of kiepen, kunnen we hoogspanning tegen komen. Om te voorkomen dat wij deze per ongeluk raken, neem de volgende maatregelen in acht:
 • Zet een tijdelijk portaal ter bescherming
 • Verleg werkwegen, vermijd de hoogspanning zoveel mogelijk
 • Kijk uit met in/ uitrijden, zorg voor extra waarschuwingsborden
 • Rijd altijd weg met bak en giek omlaag
 • Houd een toolbox, bespreek de risico’s met collega’s
 • Kijk uit met warme dagen (dan zakken de kabels dieper in)

Werken in verontreinigde grond

Wij werken regelmatig met/ in verontreinigde grond.
Om besmettingsgevaar te voorkomen, neem de volgende maatregelen in acht:
 • Zorg voor je eigen hygiëne
 • Raak de vervuilde grond niet aan
 • Zorg ervoor dat je medische keuring op orde is
 • Rook niet in/ op/ nabij de verontreinigde grond
 • Blijf zoveel mogelijk in de cabine en rijdt van en naar de schone zone
 • Weet welke veiligheidsklasse van toepassing is
 • Weet welke aanvullende PBM’s van toepassing zijn (saneringsoverall/ saneringslaarzen)
 • Zorg ervoor dat je met de juiste filter/ overdruk werkt
 • Zorg ervoor dat je geen vervuilde grond op de openbare weg rijdt
 • Indien nodig, gebruik de decontaminatie unit (schoon-vuil zone)

Vallende lasten / graafbakken verplaatsen

Vallende lasten kunnen leiden tot hoofdletselindien collega’s in de buurt op de bouwplaats
lopen. Om dit te voorkomen, neem de volgende maatregelen in acht:
 • Check altijd wie er in de buurt is (uitvoerder, maatvoerder etc.)
 • Bij het verplaatsen van lasten/ graafbakken, doe dit zo laag mogelijk over de grond, probeer collega’s te mijden
 • Bij bouwplaatsen van andere hoofdaannemers (Strukton, Heijmans, Bam etc.) is de richtlijn verplaatsen graafbakken van toepassing
 • Verplaats de bakken aan de oren alleen als deze bakken een lang mes hebben
 • Probeer de bakken stabiel te houden tijdens verplaatsen


Werken in het donker

Bij werkzaamheden in de herfst/ winter kan een groot deel van de dag donker zijn of slecht zicht geven.
Een fout is dan makkelijk gemaakt.

Om dit te voorkomen, neem de volgende maatregelen in acht:
 • Zorg voor voldoende verlichting/ fysieke afscheiding van werkwege (borden/ schildjes)
 • Vraag om extra zichtbaarheid van diegenen die veel over de bouwplaats lopen  (lampje op helm, hesje met led verlichting, oranje kleding met reflectie)
 • Weet waar je rijdt, kiept, laad en lost en zorg ervoor dat deze plekken veilig zijn
 • Vermijd, voorkom of verhelp natte gladde modderige werkwegen
 • Voorkom het nemen van extra risico’s en zorg voor goed onderling overleg

Werken in zware weersomstandigheden

Hevige regenval, zware storm, ijzel, koude en zeer warme dagen. We maken het allemaal mee. Tegenwoordig zien we
ook dat de zomers langer en warmer worden. We moeten leren werken met heftige weersomstandigheden. Dit is niet altijd even makkelijk.

Om incidenten door het weer te voorkomen, neem de volgende maatregelen in acht:
 • Zorg (tijdig) voor de juiste PBM’s zomer/ winter.
 • Wees goed op de hoogte van de weersomstandigheden en neem tijdig
 • maatregelen.
 • Weet wanneer het te heet of te koud is om te werken en zoek tijdig verwarming/ verkoeling. Pas de werkwijze/ werkzaamheden aan op de weersomstandigheden.
 • Bij hevige sneeuw, zware regenval of storm dan wel op zeer hete dagen, stop tijdig de werkzaamheden indien er geen andere veilige mogelijkheden zijn.
 • Overleg altijd met de uitvoerder/ leidinggevende wat de beste beslissing is.

Toevalsvondst ontplofbare oorlogsresten

We komen regelmatig onverwachts niet gesprongen explosieven tegen.
In principe kunnen we altijd ontplofbare oorlogsresten (OO) tegenkomen, ook op vrijgegeven gebieden.
Bij vondst van een hard klein object in de bodem kan dit altijd een OO zijn.

Wat moet je doen: