Transport
Veiligheid
 >  Toolbox Transport
Introductie

Transport van grond vindt dagelijks plaats. Zowel op onze eigen bouwplaats, op terreinen van Opdrachtgevers, de openbare weg en op onze eigen terreinen.

Omdat dit altijd onder alle (weers-) omstandigheden plaatsvindt en daarnaast op ieder terrein andere objecten en regelgeving kan zijn, lopen wij altijd een risico.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij transport moeten wij rekening houden met:

 • Ander (bouwplaats) verkeer/ weggebruikers
 • Weersomstandigheden (gladheid, wind, regen, extreme hitte)
 • Verkeersregels (o.a. snelheid, bebording, etc.)
 • Lading (weet wat je vervoert)
 • Rijroute (gevaarlijke stoffen route, bouwplaats route, verkeersontheffing, gewicht op de weg, hoogte en breedte, etc.)
 • In/ uitritten (in de bebouwde kom altijd een risico i.v.m. fietsers, passanten, scooters etc.)
 • (over) belading (gewicht)- chauffeur is ook altijd zelf verantwoordelijk, maar ook vervoerders als belader is verantwoordelijk.
 • Terreinregels opdrachtgever (o.a. PBM’s, snelheid, rijroute etc.)
 • Brandstof (let op je verbruik, rij netjes en efficiënt)

Let op je dode hoek!!

Hierbij kunnen wij o.a. denken aan de volgende risico’s:

 • Omvalgevaar
 • Aanrijdgevaar
 • Overbelading
 • Snelheid
 • Lading (bijvoorbeeld NT grond en - of slib, enz.)
 • ​​​​​​​Omgevingsrisico’s


Maatregelen > Wat moet je doen?

Bij het laden (door kraanmachinist/ via trechter) let op:

 • De wijze van beladen
 • Het materiaal dat wordt geladen
 • Gelijkmatige wijze van beladen (in het midden en verdeling over assen)
 • Houd de (openbare weg) het maximaal te beladen gewicht in de gaten

Let op: bij kleiachtige materialen; klei kan blijven hangen bij het kiepen!  Houd rekening met as last verdeling. 
En het is afhankelijk van de bekleding van de kipper.Bij het lossen/ kiepen let op de volgende zaken:

 • Sta je op een stabiele ondergrond?
 • Houd je rekening met objecten / voertuigen in je directe omgeving? We raken regelmatig de bovenkant van een bedrijfshal/ deur tijdens het kiepen.
 • Weet welke lading je kiept!
 • Bepaal de juiste kieplocatie!
 • Stem af met de machinist ter plaatse!
 • Vermijd gladheid!
 • Houd rekening met verzadigde zeer natte ondergrond bij hevige regenval!
 • Is bij het lossen van vliegas de leiding aangesloten op het schip?

Neem geen risico’s en wacht pas tot je stabiel staat!