Veiligheid
 >  Veilig hijsen schranklader / bobcat
Introductie toolbox

In 2021 heeft er een incident plaatsgevonden

 • Tijdens het inhijsen van de bobcat in het schip, is de bobcatmachinist van de bobcat gevallen
 • De bobcatmachinist was nog bezig met het afkoppelen van de bobcat door de ketting los te maken boven op de bobcat
 • De kraanmachinist dacht dat de bobcatmachinist een handsignaal voor omhoog hijsen gaf zodat hij de grijper met ketting omhoog kon hijsen
 • De bobcatmachinist zat er echter nog bovenop en werd dus mee omhoog gehesen. Hierdoor kwam er een zwaai door de grijper waardoor hij van de bobcat af viel in het beun van het schip. Hierbij heeft hij diverse botten gebroken en ribben gekneusd. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het hijsen en aanslaan van lasten, zijn er de volgende risico’s:

 • Vallende delen uit de kraan
 • Defect hijsgereedschap
 • Slecht aanpikken
 • Onjuiste communicatie
 • Werkdruk en weersomstandigheden

Deze risico’s kunnen leiden tot eenzelfde soort incident.

Houd hier dus te allen tijde rekening mee.

Wat ging er mis

 • Er werd geen protocol gevolgd
 • Er was geen instructie gegeven
 • Kraanmachinist en bobcatmachinist hadden samen afspraken gemaakt en deze niet afgestemd met de uitvoerder
 • Het ophijsen van de grijper vond plaats terwijl de bobcatmachinist nog op de bobcat zat
 • Het hijsmaterieel voorzag niet in een veilige werkwijze
 • De hand arm signalering was onvoldoende duidelijk
 • Er ontstond miscommunicatie

Hoe doen wij het nu

Verbeteringen:

 1. Het aanpikken van de bobcat vindt nu plaats naast de bobcat doordat er andere langere hijsbanden worden toegepast.

 2. De bobcatmachinist moet min. 5 meter afstand nemen van de bobcat en/of grijper voordat er kan worden gehesen.

 3. Hand arm signalering moet duidelijk zijn en van te voren middels een instructie door de uitvoerder zijn vastgesteld.

 4. Machinist en bobcatmachinist hebben goed zicht op alle handelingen.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Instructie bij het inhijsen van de schranklader/ bobcat

Aandachtspunten op hoofdlijnen

1) Het voorbereiden

 • Bobcatmachinist en kraanmachinist maken afspraken met de uitvoerder over het lossen van het schip en het in/uithijsen van de bobcat
 • Kraanmachinist plaatst de grijper op de grond
 • Bobcatmachinist houdt min. 5m afstand
 • Bobcatmachinist maakt de hijsbanden op het dak van de bobcat los
 • Bobcatmachinist controleert visueel of de hijsbanden een goede kwaliteit hebben en lang genoeg zijn om de bobcat vanaf de grond aan te kunnen pikken.


Instructie bij het inhijsen van de schranklader/ bobcat

Aandachtspunten op hoofdlijnen

2) Het aanpikken van de bobcat

 • Bobcatmachinist haakt de hijsbanden van de bobcat aan de hijsvoorziening van de grijper
 • Bobcatmachinist neemt min. 5m afstand
 • Pas nadat de bobcatmachinist 5m afstand heeft genomen en het sein heeft gegeven om de hijsband strak te trekken zet de kraanmachinist de motor aan en trek rustig de hijsband met bobcat strak
 • Indien de te hijsen last er netjes bij staat, geeft de bobcatmachinist het sein om omhoog te hijsen


Instructie bij het inhijsen van de schranklader/ bobcat

Aandachtspunten op hoofdlijnen

3) Het afpikken van de bobcat
 • Bobcatmachinist klimt pas in het beun van het schip nadat de bobcat is geplaatst in het ruim en de grijper naast de bobcat op de grond is gezet
 • Bobcatmachinist pikt de bobcat af door in het beun naast de grijper te staan
 • De bobcatmachinist neemt 5m afstand van de grijper
 • Pas nadat de bobcatmachinist 5m afstand heeft genomen en het sein heeft gegeven om te hijsen, hijst de kraanmachinist de grijper omhoog. De hijsband van de bobcat moet netjes worden opgerold en teruggeplaatst op de bobcat voordat deze weer kan worden gebruikt voor het uithijsen.

Instructie bij het uithijsen van de schranklader/ bobcat

Aandachtspunten op hoofdlijnen

4) Het aanpikken en uithijsen van de schranklader/ bobcat 
 • Bobcatmachinist neemt 5m afstand. Kraanmachinist plaatst de grijper opnieuw in het beun en zet de motor af
 • Bobcatmachinist haakt de hijsbanden van de bobcat aan de hijsvoorziening van de grijper
 • Bobcatmachinist klimt uit het beun op de kade en houdt 5m afstand van de locatie op de kade van de te plaatsen bobcat
 • Pas nadat de bobcatmachinist 5m afstand heeft genomen en het sein heeft gegeven om de hijsband strak te trekken zet de kraanmachinist de motor aan en trek rustig de hijsband met bobcat strak
 • Indien de te hijsen last er netjes bij staat, geeft de bobcatmachinist het sein om omhoog te hijsen.