Veiligheid
 >  Zekeren lading grondverzetmachines
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het zekeren van ladingen. Tijdens verplaatsing binnen het werk terrein en via de openbare weg is het van belang dat de lading tijdens het transport stabiel en gezekerd vervoerd wordt. 

Veelal wordt er gebruik gemaakt van spanbanden. Maar hoe zeker je veilig een lading en wat zijn de aandachtpunten?