Informatie

Veiligheid gaat om bewustzijn en gedrag. Je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s veilig werken en elke dag veilig naar huis kunnen. Iedereen heeft een rol en verantwoordelijkheid in veiligheid. Daarom heeft MvO het veiligheidsprogramma MvO Safe.

Veilig Werken staat voorop

Martens en Van Oord werkt vanuit de kernwaarden: deskundig, grensverleggend en betrokken. De kracht van Martens en Van Oord zit in de mensen; zij doen waar ze goed in zijn. Met elkaars talenten werken we samen aan projecten. De grote betrokkenheid van ‘De Mensen die het Maken’ uit zich in meedenken en verder kijken dan een ander.

Aantoonbaar veilig werken, waarbij we veiligheidsrisico’s minimaliseren en beheersen, vinden we belangrijk. We zien veiligheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij we streven naar een integrale veiligheidsaanpak.

MvO Safe

Om de veiligheidsdoelstellingen in te kunnen vullen, heeft Martens en Van Oord een veiligheidsbeleid dat door directie- en management actief wordt uitgedragen. Daarnaast heeft Martens en Van Oord Life Saving Rules vastgesteld die door onze eigen mensen zijn aangedragen en gezamenlijke worden nageleefd.

Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, volgt Martens en Van Oord zijn eigen veiligheidsprogramma MvO Safe waarin de kernwaarden deskundig, grensverleggend en betrokken een centrale rol hebben.

Deskundig: Wij werken veilig of wij werken niet.
Grensverleggend: Wij kijken ook naar de veiligheid van onze omgeving.
Betrokken: Wij werken samen aan veiligheid.

Governance Code Veiligheid

In de Governance Code Veiligheid in de Bouw werken opdrachtgevers & opdrachtnemers samen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Ook Martens en Van Oord heeft zich aangesloten bij de GCvB, waarbij wij beloven om zowel intern als met externe partijen onze verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige werkomgeving.

Meldingen

Met de MvO Safe app kan je eenvoudig een melding doen van incidenten, gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen. De melding wordt gekoppeld aan een project, een locatie en kan worden voorzien van foto’s. De meldingen worden doorgestuurd naar de projectverantwoordelijke en de melder heeft een overzicht van alle gemaakte meldingen en de status daarvan.

Verder kunnen alle MvO gebruikers in de app de veiligheidsrichtlijnen, het laatste nieuws, de toolboxen doorlezen en inspecties uitvoeren.

Waar vindt u ons?

De website is beschikbaar mvosafe.nl

Klik hier om de MvO Safe app te installeren