Madeleine / Carel
Veiligheid
 >  Veiligheidsobservatie
Introductie

Het doel van deze toolboxmeeting is om aandacht te geven aan motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen MvO en om dit te stimuleren! 
We delen onze ervaringen en leren hier samen van! ​​​​​​​

Risico's > bij onvoldoende meldingen

In elk bedrijf waar productie plaatsvindt, gebeurt wel wat.
Risico’s treden op en komen in meerdere en mindere mate voor.

​​​​​​​
Wij werken met grote machines en mensen in een omgeving waarin veel dingen kunnen veranderen (o.a. het weer, de ondergrond, kennis & kunde etc.). Dit brengt altijd risico’s met zich mee.

Als deze risico’s niet inzichtelijk worden gemaakt dan:

üKunnen wij de oorzaak niet achterhalen
üGeen verbetermaatregelen treffen
üHet geleerde niet met anderen (projecten/ collega’s/ opdrachtgevers) delen
üKan in het ergste geval, hetzelfde risico optreden bij een andere collega die hierdoor letsel oploopt​​​​​​​

Daarom doen wij meldingen d.m.v. Veiligheidsobservaties

Een Veiligheidsobservatie melden kan altijd.
Hiervoor gebruiken wij het kaartje “Melding Veiligheidsobservatie”.
Echter dit kan ook via whatsapp, email, telefonisch of de MvO Safe app.

Wat meld je dan:

 • Jouw eigen observatie (positief / negatief / verbeterpunt)
 • De oplossing
 • De oorzaak (ivt)
 • En hoe deze met andere collega’s gedeeld kan worden

Iedereen kan een Veiligheidsobservatie indienen! De secretaresse, machinist, werkvoorbereider, uitvoerder, planning, P&O, administratie etc.

De kaartjes zijn op te halen bij KAM, receptie en/of uitvoerder/ projectleider/ teamleider en kan je ingevuld inleveren bij je leidinggevende of KAM óf meld via de MvO Safe App.

Positieve melding

Een Positieve melding is een observatie waarbij:

 • Een succes is geboekt
 • Een waardevolle veiligheidsoplossing is bedacht (dit kan een heel klein iets zijn wat toch heel handig is)
 • Een mooie teamprestatie is geleverd
 • Wij iets hebben bereikt, waar je als echte MvO-er trots op bent

Successen moeten we met elkaar delen, datgene waar we trots op zijn ook. En zeker ook onze goede ideeën!

Maatregelen > Waarom melden van veiligheidsobservaties?

Negatieve melding

Een Negatieve melding is een observatie waarbij:

 • Een risico is opgetreden
 • Zich een incident heeft voorgedaan (veiligheid / milieu)
 • Materieel niet compleet is of niet gekeurd blijkt te zijn
 • Een vooraf bedachte werkmethodiek of plan niet gewerkt heeft

Ook incidenten moeten we met elkaar delen, om er van te leren en te kunnen verbeteren!
Ondanks dat negatief, negatief klinkt, hebben wij er als MvO toch veel aan!    


Verbetermelding

Een Verbetermelding is een observatie waarbij:

 • Wij een (veiligheids-)risico lopen
 • Een bijna-ongeval heeft plaats gevonden
 • Een mogelijke schade kan ontstaan
 • Er onvoldoende controle of toezicht plaatsvindt
 • Er geen instructie, overleg of begeleiding is
 • Een situatie aanzienlijk verbeterd door het toepassen van een goed idee

ØDe Verbetermelding is gericht op het oplossen van het probleem / klacht / situatie.
ØElke Verbetermelding wordt als een positieve bijdrage gezien en erg gewaardeerd!
ØAls daar behoefte aan is, mag een Verbetermelding ook altijd anoniem gedaan worden.

Je hoeft je collega’s NIET te verraden aangezien dit ook anoniem gemeld kan worden ofwel met het verzoek de melding “vertrouwelijk” te behandelen. (dit gebeurt regelmatig en dit koppelen we ook altijd netjes terug aan diegene die om het vertrouwen heeft gevraagd).


Veiligheidsobservatie = Verbeteren

Kortom:
Wij streven naar een cultuur waarin meldingen worden gezien en gevoeld als een positieve bijdrage aan onze veilige werkomgeving! En dus niet als ‘klikken’!

 • Wij willen hier continu in verbeteren
 • Elke Veiligheidsobservatie is gericht op het oplossen van het probleem / klacht / situatie.
 • Elke Veiligheidsobservatie wordt als een positieve bijdrage gezien en erg gewaardeerd!
 • Als daar behoefte aan is, mag een Veiligheidsobservatie ook altijd anoniem gedaan worden.

                                        Beloning

Door middel van loting kunnen alle melders kans maken op de volgende prijzen:

 • 1e prijs: €150 VVV-bonnen of Makita boor t.w.v. €189,00                 
 • 2e prijs: PBM naar keuze bij BTN
 • 3e prijs: Veiligheids(zonne-)bril naar keuze bij BTN

Verder zal de directie ook een prijs toekennen aan de beste teamprestatie.

De beste teamprestatie is een prestatie / actie / succes waarbij:

ØHet hele team betrokken is
ØDe sfeer in het team goed is
ØVeiligheidsbewustzijn hoog is
ØAandacht is voor elk teamlid en zijn/haar ideeën
ØEen succes is geboekt waar het hele team trots op is

De keuze voor de beste teamprestatie en deze prijsuitreiking wordt door de directie zelf georganiseerd.
In januari ‘22 reiken we de beste teamprestatie uit van het afgelopen jaar.


MvO App

Verbeteridee melden via de app? Dat kan!!!

​​​​​​​

Download de MvO Safe app of open de website: www.mvosafe.nl
Druk op de knop Verbeteridee.
Alle reeds ingediende verbeter ideeën doen ook al mee!

Discussie > Stuur nu je melding!

Vul een kaartje Melding Veiligheidsobservatie in of meld via de MvO Safe App.
(vraag kaartje op bij je leidinggevende of bij KAM).

Stuur een appje of email jouw succesverhaal, compliment, probleem, klacht, oplossing, verbeterpunt of teamprestatie!
Je kan deze indienen tot 31 december a.s.
Begin januari vindt de loting plaats en worden de prijzen uitgereikt.

Jaarlijks wordt deze campagne 2x georganiseerd.

Val je nu niet in de prijzen, maar heb je echt een goed idee, stuur je idee dan nogmaals in en wie weet, maak je de volgende keer wel een goeie kans op een mooie prijs.

De beste teamprestatie’ van vorige keer wordt meegenomen in de uitreiking van januari 2022.


Tips > Voor vragen? Neem contact op met de afdeling KAM

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.