Veiligheid
 >  Haakse slijpmachine
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de haakse slijpmachine en slijpschijven:

Bij MvO maken we veel gebruik van de volgende soorten schijven

 • Doorslijpschijven
 • Afbraamschijven
 • Constructieschijven
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of de slijpschijf
 • Spatten van de schijf als gevolg van veroudering
 • Aanraking van de slijpschijf
 • Uit elkaar springen van de slijpschijf
 • Brand door ontsteking van brandbare stoffen
 • Kans op gehoorschade
 • Het gebruik van een haakse slijper in de uitvoering groot of klein valt onder heet werk. Derhalve dienen er voldoende geschikte brandblussers binnen de direct omgeving staan. Max 5 meter.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Machine

 • Gebruik altijd de beschermkap (dit is verplicht)
 • Laat handvatten en andere standaard voorzieningen op de machine zitten
 • Raadpleeg indien aanwezig de handleiding van de slijper
 • Controleer het toerental van de slijpschijf en de machine voor gebruik
  Het toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het getal dat op de slijpschijf staat
  Bij sommige type haakse slijper is het toerental in te stellen
 • Zorg dat het werkstuk goed vast staat
 • Leg de slijpmachine niet weg met draaiende schijf
 • Gebruik een haakse slijper met een remsysteem
 • Gebruik bij voorkeur geen haakse slijper met een vastzetvoorziening
  (Bij deze voorziening blijft de schijf gewoon draaien)
 • Slijp nooit in de nabijheid van brandbare stoffen
 • Haal altijd de stekker eruit bij het wisselen van schijven

Slijpschijf

 • Gebruik de juiste slijpschijf
 • Gebruik geen schijven waarvan de gebruiksdatum is verlopen (zie voorbeeld afbeelding binnenring schijf) deze wordt zachter waardoor de kans groter wordt dat er stukken uitvliegen
 • Zorg er dus voor dat je bij de opslag (zowel in het magazijn als in de auto) altijd het FiFo-beginsel toepast (First in – First out) en zo de oude schijven altijd het eerste opmaakt

Let op: Dit geldt voor alle kunsthars gebonden afbraam- en doorslijpschijven, dus ook voor steen- en betonschijven en voor vaste tafelmachines. Gebruik geen schijven waarvan de gebruiksdatum is verlopen. Doorslijpschijven en afbraamschijven hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. 

Als op de slijpschijf de vervaldatum staat V04 (04=maand april) 2021 dan is deze bruikbaar tot april 2021. 


Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een nauw sluitende veiligheidsbril
 • Draag een volgelaatscherm
 • Gehoorbescherming
 • Adembescherming, indien er schadelijke stoffen en dampen vrijkomen
  (denk ook aan zaken als verwijderen van roest)
 • Bij voorkeur passende handschoenen dragen (haakse slijper is voorzien van beschermkap)
 • Draag brandvertragende kleding
 • Tijdens de opslag er voor zorgen dat de slijpschijven niet beschadigd worden (voorkom het uit elkaar spatten van de slijpschijf)
 • Let op de pictogrammen op de schijf hoe ermee om te gaan (b.v verschil tussen afbramen en doorslijpen)
 • Gebruik lasdekens om iets af te dekken, inslag materiaal waar je het niet wilt. of om equipment af dekken
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij met een arbeidsmiddel dat niet gekeurd is?
 2. Ontbreekt er wel eens een handvat of beschermkap?
Tips > Voor meer informatie

Heb je vragen over het veilig werken met een haakse slijper stel ze alsjeblieft


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.